Általános Szerződési Feltételek( ÁSZF)

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródott és nem kerül iktatásra.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://aucash.hu/) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról:
https://aucash.hu/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
A szolgáltató neve: Au Cash Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: 1161 Budapest, Baross utca 4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
Elektronikus levelezési címe: penztargeprendeles@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 01-09-932202
Adószáma: 11733072-2-42
Telefonszáma: 06-1-405-12-85

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Ab Plusz Kft.
címe: 2049 Diósd, IV. Béla Király utca 48. e-mail címe: abplusz@abplusz.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
2.2. A jelen ÁSZF 2017. március 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi. 
2.3. Felhasználó az, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa és akkor is az, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak. Felhasználó a weboldalon történő információkéréssel ajánlatkéréssel, megrendelés indítással, regisztrációval egyezően kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
2.4. Megrendelés feladás nem azonnali szerződéskötés. Szerződés jelen ÁSZF alapján csak a rendelés visszaigazolása és a teljesítéshez szükséges Felhasználói kötelezettségek (pl, előleg megfizetése) teljesítése után ill. azzal egy időben jön létre.
2.5. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem fogadja el az ÁSZF feltételeket, nem jogosult a weboldalon rendelést indítani.
2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ, ADATOK MEGADÁSA

3.1. Felhasználó a regisztráció vagy más ajánlat ill. információ kérés, rendelés indítás során köteles a saját ill. a képviselt valós adatait megadni. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén az esetleg létrejövő jogviszony ill. szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival vesz igénybe szolgáltatásait.
3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 
szállítási késedelemért, teljesítési és egyéb hibákért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy
az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRA

4.1. A weboldalon megjelenített készleten lévő termékek, szolgáltatások rendelhetők meg Szolgáltatótól. 
4.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a nettó összeget zöld színnel és a ÁFA-t is tartalmazó bruttó összeget fekete színnel. Azonban az árak nem tartalmazzák a beszerelés, üzembe helyezés, a házhoz szállítás, kiszállás, utánvétel díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Weboldalon található termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27%-os kulcs szerinti. 
4.3. Szolgáltató a termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
4.4. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azok a visszaigazolt áron kerülnek értékesítésre. 
4.5. A weboldalban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató nem vállal felelőséget a weboldalban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a weboldalon kersztül tájékoztatja Felhasználókat az akcióról.
4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár vagy adat kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat rendelés indítási szándékától.
4.8. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. 
4.9. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS INDÍTÁS, AJÁNLATKÉRÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a rendelés indítást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást az „ÉRDEKEL” ikonnal választja ki, mellyel azt a TERMÉK listába (kosár) helyezi .Felhasználó bármikor megtekintheti ennek tartalmát az oldal jobb felső részén található TERMÉK linkre kattintva.
5.3. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne rendelési-ajánlati TERMÉK listába helyezni, akkor az oldalon kiválasztja a következő terméket vagy szolgáltatást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a TERMÉK kosárra kattintva a ”Tovább” ikonnal beléphet a részletes listába vagy „X—törlés”-re kattintva törölheti a kosár tartalmát.
5.4. A ”Tovább” ikonnal Felhasználó módosíthatja a darabszámot vagy törölheti a tételt. 
5.5. Kiválasztja az „AJÁNLATOT KÉREK” vagy „MEGRENDELEM” ikont(ez utóbbi nem lesz automatikus szerződés csak visszaigazolás után). Ezután a a szállítási módot, címet kell beállítani és a fizetési módot megadni.
5.6. Fizetési módok:
Személyes átvétel(Érte megyek) esetén: 
- készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy 
- előre utalás ill. befizetés a Szolgáltató bankszámlájára díjbekérő alapján.
Házhoz szállítás esetén:
- Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termékek átvételekor.
- Előre utalás ill. befizetés a Szolgáltató bankszámlájára Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Hagyományos (8 napos) átutalást csak a Szolgáltató szerződött partnerei választhatnak.
Figyelem! Pénztárgép üzembehelyezéssel csak előre utalással vásárolható! Ha más terméket is vásárol a pénztárgéppel együtt a Felhasználó, akkor azok is előre utalással fizetendők! Pénztárgépekre vonatkozó további speciális szabályok a 6. pontban találhatók.
5.7. Szállítási költség:
A szállítási költség a megrendelt termék(ek) súlyától függ, annak pontos összegéről a megrendelés folyamata alatt tájékoztatja Szolgáltató a Felhasználót.
Rendelés feladás menü alatt Felhasználó ellenőrizheti a beadott ajánlatkérési vagy rendelés indítási adatait. Adatbeviteli hibák javításához VISSZA tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.8. Az adatok ellenőrzését követően Felhasználó az „AJÁNLATKÉRÉS KÜLDÉSE” vagy ”MEGRENDELÉS FELADÁSA” gombra kattintva tudja elküldeni az adatokat. 
5.9. FONTOS! AJÁNLATKÉRÉS-nél minél több adatot adjon meg, hogy az árajánlat ot pontosabban lehessen elkészíteni.
5.10. A megrendelés feladását követően Felhasználó e-mail-ben tájékoztatást kap. Amennyiben a tájékoztató Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.


6. A PÉNZTÁRGÉPEK RENDELÉS INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

6.1. Szolgáltató 48/2013(XI.15.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések szerint végzi értékesítési és szolgáltatási tevékenységét.
6.2. Szolgáltató által kiküldött visszaigazolás kiegészítő feltételei alapján Felek között szerződés jön létre az ÁSZF szerint
6.3. Amennyiben a visszaigazolásra a Felhasználó annak rendelkezésére állást követő 2 munkanapon belül írásban nem tesz észrevételt, akkor a Felhasználói akaratot akként kell értelmezni, hogy a visszaigazolásban foglaltakat elfogadta.
6.4. Amennyiben a megrendelésre a Felhasználó felé a Szolgáltatótól 3 munkanapon belül nem érkezik meg a visszaigazolás, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését nem fogadta be, ezáltal a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és a Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés nélkül, automatikusan megszűnik.
6.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés, ezáltal a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony és a szerződés az azt követő napon hatályosul, illetőleg kezdődik meg a Szolgáltatói teljesítési kötelezettség, hogy ha Felhasználó a részére elektronikusan elküldött díjbekérőn szereplő teljes vételár összeget a megadott bankszámlára átutalta vagy pénztárába befizette és az üzembehelyezéshez szükséges érvényes egyedi kódot Szolgáltatónak átadja.
6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendeléssel kapcsolatos előleg átutalását követően történik Felhasználói megrendelés- lemondása, akkor a már átutalt előleget meghiúsulási kötbér címén Szolgáltató jogosult megtartani, annak visszakövetelésére Felhasználó nem jogosult. Ezen jogérvényesítési igényéről az előleg átutalásával egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.
6.7. A Szolgáltató a pénztárgépekhez tatozó használati utasítást a leszállításra kerülő pénztárgépekhez kötelezően mellékeli. Amennyiben a csomagolás kibontását követően derül ki, hogy az nem tartalmazza a kötelező használati utasítást, azt Felhasználónak azonnal jeleznie kell, még a használat megkezdését megelőzően a Szolgáltatónál vagy a beüzemelést végző munkatársaknál. A kezelési útmutató a Szolgáltató honlapján az adott géptípus adatlapjáról letölthető elektronikus formátumban. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét, amely abból ered, hogy a Felhasználó a használatot a használati utasítás rendelkezésre állása nélkül kezdi meg, és így ezen esetleges szakszerűtlen használatból a Felhasználó oldalán bármilyen nemű kár, hátrány jelentkezik.
6.8. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa szállított pénztárgépek megfelelnek a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben, valamint annak módosításaiban leírtaknak, illetve érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek.
6.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár fennmaradó részét a pénztárgép átvételekor készpénzben köteles a Szolgáltatónál, vagy a Szolgáltató képviselőjénél, területi megbízottjánál, szerződéses szervizénél számla szerint kifizetni.
6.10. Felhasználó, köteles a pénztárgéphez szerves kapcsolódó üzembe helyezési díjat a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg megfizetni a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató képviselőjének, területi megbízottjának, szerződéses szervizének. Ezen díj a végszámlán külön kerül feltüntetésre.
6.11. A pénztárgépek kiszállítását és/vagy beüzemelését a Szolgáltató végzi. A beüzemelés költsége együttesen, amely magában foglalja a pénztárgépek beüzemelését, a használatra történő betanítást, a mobil adatszerződés megkötésében való közreműködést, 10.000 Ft + ÁFA. Ezt meghaladóan Szolgáltató vagy országos szerviz partnerei az igény szerinti kiszállításért az egyed díjszabásuknak megfelelő díjat vagy költséget számít fel.
6.12. Felhasználó jogosult arra, hogy előzetes nyilatkozatával ellentétben a megrendelt terméket a Szolgáltató telephelyén vegye át.

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belüli ha a termék raktáron van. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor Szolgáltató Felhasználó írásbeli felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, és a felajánlott helyettesítő termék (pénztárgépek esetében) a Felhasználó számára nem elfogadható a Szolgáltató köteles a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
7.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések indok alapján történő visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
7.5. Kiszállításkor a számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

8. ELÁLLÁS JOGA

9.
9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
9.2. Az elállási jog nem illeti meg a Felhasználót, ha az vállalkozás, azaz a jogi személy, továbbá az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!
9.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt vagy üzletkörében képviselőként eljáró, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
9.4. A jogosult Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát
9.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
9.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból, sérülésből nem garanciális meghibásodásból adódó anyagi kár megtérítését.
9.7. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy helyeztek üzembe ( pl. megszemélyesített pénztárgép).
9.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a számla szerint megfizetett összeget a jogosult Felhasználó részére figyelembe véve a 9.6.pont szerinti károk megtérítését ill. levonását.
9.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
9.10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
9.11. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt megérkezőleg visszaszolgáltatja, vagy átadja a terméket Szolgáltató részére.
9.12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
9.13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásba. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
9.14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
9.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
9.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
9.17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF szerinti elérhetőségeken.

10. Jótállás, szavatosság

10.1. Kellékszavatosság
10.1.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó weboldalot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
10.1.2. . Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
10.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
10.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
10.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.2. Termékszavatosság
10.2.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
10.2.2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
10.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
10.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
10.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
10.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
10.3. Jótállás
10.3.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
10.3.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Nem minősül fogyasztónak a vállalkozás, azaz a jogi személy, továbbá az olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!
10.3.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
10.3.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


11. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

11.1. . Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
11.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
11.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §)
11.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
11.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
11.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesít

12. Számlázás

12.1 Cégünk kizárólag csak elektronikus számlát állít ki a vásárlásról, az elekronikus számlát a reszgisztrációnál megadott e-mali címre küldjük.

Esetleges panaszukkal fordulhatnak

Budapest - XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Ipari és Kereskedelmi Csoport

Cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Telefon: 061 / 401-14-00

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Felügyelősége

Cím:1052 Budapest, Városház u.7.

Telefon:061 / 318-26-81

Budapesti Békéltető Testület

Cím:1016 Budapest. Krisztina krt.99.

Telefon:061 / 488-21-31